Detta är en apparat för att mäta muskelstyrkan i form av Watt på ett hjul om du trampar runt.
En ergometercykel mäter effektuttaget från muskler helt enkelt.
 
Enkelt beskrivet fungerar den så här.
Ett band har en bromsande kraft på ett hjul som spännes och ger utslag på en pendel/potentionmeter i enheten kilopond (kp) som kan översättas till att flytta massan 1kg en given sträcka mot gravitationen.
 
Genom reglering av bandets spänning inställda bromskraften (kp) multiplicerad med vägsträckan (m) under trampningen, ger antalet kilopondmeter (kpm) eller kgm d v s arbetets storlek.
Delar man arbetets storlek med tiden det tar så erhålls effekten eller antalet kpm/minut eller bättre NM/S=Watt.
 
Monarken svänghjul rör sig 6 meter per pedalvarv och trampar du 50 rpm har du rört svänghjulet i 300 meter.
Man kan även uttrycka det i arbetet har du flyttat 1kg mot gravitationen med konstanten 9,86
 
Tyngdkraften (F)= Massan (KG) X Gravitation 9,86
  • F= 1 Kg X 9,86 är då ca 10 N som rört sig 300 Meter ger 3000NM har förflyttats på 60s
  • Effekt i Watt= Arbete/tid 3000/60 blir då 50 Watt.

Ganska illustrativt på den ursprungliga Monark ergometern från 50-talet som tillverkades på dåtidens GIH.

 
En nackdel med monarken är att den inte räknar med friktionsförlusterna från benet som trampar till potentionmetern.
Men man säger att förlusten vid 300Watt är ca 5% så det innebär att man producerar egentligen 315watt.
 
En annan felkälla är att mobilisera massans tröghet  inte heller är medräknade.
 
Fördelen är att den är konsekvent i detta och att en ökning i prestanda är verklig och dessututom enkelheten med att man mekansikt kan kalibrera med stor noggranhet som borde vara vedertaget för alla mätinstrument.
 

http://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Fysiologiska-institutionen-historia.pdf

http://www.vo2konsulten.se/artiklar/astrand_testhandbok.pdf

Monark ergometer LT2

Kommentera
 
Detta är en apparat för att mäta muskelstyrkan i form av Watt på ett hjul om du trampar runt.
En ergometercykel mäter effektuttaget från muskler helt enkelt.
 
Enkelt beskrivet fungerar den så här.
Ett band har en bromsande kraft på ett hjul som spännes och ger utslag på en pendel/potentionmeter i enheten kilopond (kp) som kan översättas till att flytta massan 1kg en given sträcka mot gravitationen.
 
Genom reglering av bandets spänning inställda bromskraften (kp) multiplicerad med vägsträckan (m) under trampningen, ger antalet kilopondmeter (kpm) eller kgm d v s arbetets storlek.
Delar man arbetets storlek med tiden det tar så erhålls effekten eller antalet kpm/minut eller bättre NM/S=Watt.
 
Monarken svänghjul rör sig 6 meter per pedalvarv och trampar du 50 rpm har du rört svänghjulet i 300 meter.
Man kan även uttrycka det i arbetet har du flyttat 1kg mot gravitationen med konstanten 9,86
 
Tyngdkraften (F)= Massan (KG) X Gravitation 9,86
  • F= 1 Kg X 9,86 är då ca 10 N som rört sig 300 Meter ger 3000NM har förflyttats på 60s
  • Effekt i Watt= Arbete/tid 3000/60 blir då 50 Watt.

Ganska illustrativt på den ursprungliga Monark ergometern från 50-talet som tillverkades på dåtidens GIH.

 
En nackdel med monarken är att den inte räknar med friktionsförlusterna från benet som trampar till potentionmetern.
Men man säger att förlusten vid 300Watt är ca 5% så det innebär att man producerar egentligen 315watt.
 
En annan felkälla är att mobilisera massans tröghet  inte heller är medräknade.
 
Fördelen är att den är konsekvent i detta och att en ökning i prestanda är verklig och dessututom enkelheten med att man mekansikt kan kalibrera med stor noggranhet som borde vara vedertaget för alla mätinstrument.
 

http://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Fysiologiska-institutionen-historia.pdf

http://www.vo2konsulten.se/artiklar/astrand_testhandbok.pdf