Tröskelpass 2 i tröslelblock 2 gick bättre.
Effekten av lite vila är stor, för 2 dagar sedan fanns varken viljan eller kraften att klara 4x10/2 på samma effekt men nu gjorde jag en 2x20 på 305W precis på mitt FTP.
För 4 veckor sedan gjorde jag samma pass i period 1 och tröskelblock 1 på samma effekt men något lägre puls med ett par slag men någor lägre restpuls efter 1:30.
 
Tolkningen är att dagsformen varierar beroende på den ackumulerade belastningen och att nyttjandegraden är en de förmågor som tar längst tid att utveckla.
Pulsen är ett osäkert mått på prestation.
Men hade gärna sett att jag skulle legat runt 310W i detta block på dessa pass som ändå kändes kontrollerat.
 
 
Tanken är trots allt progress i utveckling med mera effekt. Kommer jag upp mot målet 340W på 20 min borde mitt FTP och därmed mina tjugor hamna på drygt 320W med trökelspuls.
Men vikten är stadigt på väg ner och ligger på 92,2 kg imorse.
 
 
 

Tröskelblock #2, vila är bäst!

CykelTräning Kommentera
 
Tröskelpass 2 i tröslelblock 2 gick bättre.
Effekten av lite vila är stor, för 2 dagar sedan fanns varken viljan eller kraften att klara 4x10/2 på samma effekt men nu gjorde jag en 2x20 på 305W precis på mitt FTP.
För 4 veckor sedan gjorde jag samma pass i period 1 och tröskelblock 1 på samma effekt men något lägre puls med ett par slag men någor lägre restpuls efter 1:30.
 
Tolkningen är att dagsformen varierar beroende på den ackumulerade belastningen och att nyttjandegraden är en de förmågor som tar längst tid att utveckla.
Pulsen är ett osäkert mått på prestation.
Men hade gärna sett att jag skulle legat runt 310W i detta block på dessa pass som ändå kändes kontrollerat.
 
 
Tanken är trots allt progress i utveckling med mera effekt. Kommer jag upp mot målet 340W på 20 min borde mitt FTP och därmed mina tjugor hamna på drygt 320W med trökelspuls.
Men vikten är stadigt på väg ner och ligger på 92,2 kg imorse.