Zon 5 eller Vo2 effekt.
Klassiskt 4x4/4 på LT2an med snitteffekt på 359W kändes bra med jämn effekt i intervallerna.

En träning av central kapacitet (hjärtats slagvolym) där maximal effekt ligger och pressar > 90% av HRmax som man försöker få så mycket tid i som möjligt. Detta pass gav 8:20 i denna pulszon 5.

Låg runt 120% av FTP vilket innebär att ca 50% av energin kommer från anaeroba systemet.
Fördelen med HIT är att återhämtningen är snabb och man kan köra det ofta,  nackdelen är att det är mentalt jobbigt att genomföra.

Försöker i mina tröskelblock (>105% av FTP) på 2 veckor trycka in ett Vo2pass i hög Z5 för att bibehålla den centrala kapaciteten.
 
Lite begrepp kring pulszon och Vo2max.
 
Elitåkaren Henrik Öijer skriver om olika pulszoner relation till Vo2max
Procent av maxpuls procent av VO2 max 
Z1/2: 50-70% = 35-50%
Z3: 70 -80% = 50-75%
Z4: 80-90% = 75- 85%
Z5: 90-100% = 85-100%
 
Enligt Coggan kan man skatta pulsen till sin intensitetszoner.
 
 
 
 
Dock finns det en väldig osäkerhet i skattning av pulsen som kan signalera annat än själva intensiteten men min tävlingspuls har legat stadigt runt 150 vilket är ca 90% av tröskelpulsen och blir då ca 80% av HRmax.
 
 PowerPod.
I dagarna beställdes en effektmätare PowerPod som kom hem i brevlådan idag.
Har testats av DC-rainmaker och fått bra recensioner.
 
Den kan tillsammans  med en separat kadens/hastighets-mätare mäta motståndet för att övervinna backar, vindmotståndet, accelerationen och underlagets friktion.
Tänkt länge ha en effektmätare på cykeln för att kunna mäta prestationen på utecykeln.
Återkommer med tester i helgen.
 
Tyvärr fick jag det aldrig att fungera eftersom kalibreringsproceduren inte fungerade då den visade hiskeliga watt och upplevde att produkten inte var färdigutvecklad.
 
Synd eftersom befintliga effektmätare är så dyra och specifika för vissa vevpartistandarder.
Det optimala vore effektpedaler där det gäller samma std på infästningen men Garmin Vector 2 med ensidig mätning var inte bra, den visade inte reproducerbara värden (sjönk i effekt under jämnt motstånd och kadens)

V02 Z5, pulsens relation till Vo2max samt effektmätaren PowerPod

CykelTräning Kommentera
Zon 5 eller Vo2 effekt.
Klassiskt 4x4/4 på LT2an med snitteffekt på 359W kändes bra med jämn effekt i intervallerna.

En träning av central kapacitet (hjärtats slagvolym) där maximal effekt ligger och pressar > 90% av HRmax som man försöker få så mycket tid i som möjligt. Detta pass gav 8:20 i denna pulszon 5.

Låg runt 120% av FTP vilket innebär att ca 50% av energin kommer från anaeroba systemet.
Fördelen med HIT är att återhämtningen är snabb och man kan köra det ofta,  nackdelen är att det är mentalt jobbigt att genomföra.

Försöker i mina tröskelblock (>105% av FTP) på 2 veckor trycka in ett Vo2pass i hög Z5 för att bibehålla den centrala kapaciteten.
 
Lite begrepp kring pulszon och Vo2max.
 
Elitåkaren Henrik Öijer skriver om olika pulszoner relation till Vo2max
Procent av maxpuls procent av VO2 max 
Z1/2: 50-70% = 35-50%
Z3: 70 -80% = 50-75%
Z4: 80-90% = 75- 85%
Z5: 90-100% = 85-100%
 
Enligt Coggan kan man skatta pulsen till sin intensitetszoner.
 
 
 
 
Dock finns det en väldig osäkerhet i skattning av pulsen som kan signalera annat än själva intensiteten men min tävlingspuls har legat stadigt runt 150 vilket är ca 90% av tröskelpulsen och blir då ca 80% av HRmax.
 
 PowerPod.
I dagarna beställdes en effektmätare PowerPod som kom hem i brevlådan idag.
Har testats av DC-rainmaker och fått bra recensioner.
 
Den kan tillsammans  med en separat kadens/hastighets-mätare mäta motståndet för att övervinna backar, vindmotståndet, accelerationen och underlagets friktion.
Tänkt länge ha en effektmätare på cykeln för att kunna mäta prestationen på utecykeln.
Återkommer med tester i helgen.
 
Tyvärr fick jag det aldrig att fungera eftersom kalibreringsproceduren inte fungerade då den visade hiskeliga watt och upplevde att produkten inte var färdigutvecklad.
 
Synd eftersom befintliga effektmätare är så dyra och specifika för vissa vevpartistandarder.
Det optimala vore effektpedaler där det gäller samma std på infästningen men Garmin Vector 2 med ensidig mätning var inte bra, den visade inte reproducerbara värden (sjönk i effekt under jämnt motstånd och kadens)