Träningsprogress sen en månad tillbaka enl Strava.
 
Intervaller är ett omdiskuterat ämne som verkar sakna konsensus vad som är bäst.
Men som allt annat gäller det att värdera sina egna prestationer vilket är A och O.
 
Träningen i grundperioden har ett syfte är att nu skapa förutsättningarna så jag har tillräcklig fitness=CTL för att klara nästa specialträningsperiod.
Målet är att hamna runt 70-75 inför nästa period.
 
Enkelt försöker jag köra 5 pass i veckan och blockera 10 dagar mot en kapacitet för att få bäst träning.
 
Uppvärmningen gemensamt i 15 minuter och nedvarvning 10 minuter varav 2 minuter direkt efter helt passiv vila för att mäta min återhämtning. Puls och/eller effekt får styra mina pass så jag hamnar i rätt intensitet då dagsformen varierar mitt FTP.
Styrketräning 1-2 ggr veckan.
 
10 dagars block i 30 dagars period.
 
1.Vo2maxblock Zon 5 60 minuterspass TSS-80. Aldrig 2 st Vo2pass i rad.
 • Central kapacitet, Puls 90-95% och/eller 105-120% FTP. 
 • Ex på Intervaller 4x4/4 120% eller 4x8/2 105%. Aktiv vila i zon 1/ puls 70%.
2.Tröskelblock  Zon 4 90 minuterspass TSS-110. 2 pass i rad.
 • Nyttjandegrad. Puls 85-90% och/eller 91-104% FTP.
 • Ex på intervaller 2x20/5 95% och 3x20/5 90% FTP. Aktiv vila i zon 2/ puls 70%.
 3.Mängd/SSblock Zon 3-4 120 minuters pass TSS-130. 2 pass i rad.
 • Alla kapaciteter. Puls 80-85% och/eller 87-93% FTP
 • Ex på intervaller 3x30/5 85% och 4x20/5 85% FTP. Aktiv vila i zon 2/ puls 70%.
 
Varje vecka.
 
Distanspass 3-4 timmar TSS 150-200 med vila dagen efter.
 •  Lokal kapacitet. Puls 70-80% och 65-80% FTP.
Styrkepass på gym 60 min alt max accelerationer cykel 50-140 rpm 10s. 5-10 rep i varje set.
 • Anaerob alaktacid kapacitet.
 
Totalt kommer träningsbelastningen eller ATL (7 dagar snitt på TSS) ligga mellan 450-550
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervalltyper under grundträningsperiod.

CykelTräning Kommentera
 
 
Träningsprogress sen en månad tillbaka enl Strava.
 
Intervaller är ett omdiskuterat ämne som verkar sakna konsensus vad som är bäst.
Men som allt annat gäller det att värdera sina egna prestationer vilket är A och O.
 
Träningen i grundperioden har ett syfte är att nu skapa förutsättningarna så jag har tillräcklig fitness=CTL för att klara nästa specialträningsperiod.
Målet är att hamna runt 70-75 inför nästa period.
 
Enkelt försöker jag köra 5 pass i veckan och blockera 10 dagar mot en kapacitet för att få bäst träning.
 
Uppvärmningen gemensamt i 15 minuter och nedvarvning 10 minuter varav 2 minuter direkt efter helt passiv vila för att mäta min återhämtning. Puls och/eller effekt får styra mina pass så jag hamnar i rätt intensitet då dagsformen varierar mitt FTP.
Styrketräning 1-2 ggr veckan.
 
10 dagars block i 30 dagars period.
 
1.Vo2maxblock Zon 5 60 minuterspass TSS-80. Aldrig 2 st Vo2pass i rad.
 • Central kapacitet, Puls 90-95% och/eller 105-120% FTP. 
 • Ex på Intervaller 4x4/4 120% eller 4x8/2 105%. Aktiv vila i zon 1/ puls 70%.
2.Tröskelblock  Zon 4 90 minuterspass TSS-110. 2 pass i rad.
 • Nyttjandegrad. Puls 85-90% och/eller 91-104% FTP.
 • Ex på intervaller 2x20/5 95% och 3x20/5 90% FTP. Aktiv vila i zon 2/ puls 70%.
 3.Mängd/SSblock Zon 3-4 120 minuters pass TSS-130. 2 pass i rad.
 • Alla kapaciteter. Puls 80-85% och/eller 87-93% FTP
 • Ex på intervaller 3x30/5 85% och 4x20/5 85% FTP. Aktiv vila i zon 2/ puls 70%.
 
Varje vecka.
 
Distanspass 3-4 timmar TSS 150-200 med vila dagen efter.
 •  Lokal kapacitet. Puls 70-80% och 65-80% FTP.
Styrkepass på gym 60 min alt max accelerationer cykel 50-140 rpm 10s. 5-10 rep i varje set.
 • Anaerob alaktacid kapacitet.
 
Totalt kommer träningsbelastningen eller ATL (7 dagar snitt på TSS) ligga mellan 450-550